ALTRES ACTIVITATS

A part d'altres activitats, la Sala Rusiñol, juntament amb les entitats e-cristians i l'editorial M&M Euroeditors organitza periòdicament els Col·loquis Culturals amb persones rellevants de la vida cultural i social del país.

· Col·loqui amb el prof. Daniel Turbón, catedràtic d’Antropologia física a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Tema: “Els orígens de l’home: quan i com?” (8.II.08)

FOTOGRAFIA: Vista de la taula amb el prof. Daniel Turbón en el centre
· Conferència amb el Rev. P. Jorge Loring SJ (5.IV.05), sobre "Els ulls de la Mare de Déu de Guadalupe"

FOTOGRAFIA: El P. Jorge Loring SJ en primer pla durant la projecció d'un reportatge sobre la Verge de Guadalupe
· Col·loqui amb l'Excm. i Rvm. Mons. Josep Àngel Saiz i Meneses, Bisbe de la diòcesi de Terrassa (7.V.05)

FOTOGRAFIA: Mons. Saiz amb altres components de la taula. Actuava com a moderador del Col·loqui el Sr. Pedro Júdez
· Col·loqui amb l'Hble. Sr. Josep Miró i Ardèbol, President d'e-cristians (19.X.04)

FOTOGRAFIA: El Sr. Miró. Moderava el Col·loqui el Sr. Fernando de Salas
· Col·loqui amb l'Il·lm. Sr. Lluís Recoder i Miralles, Alcalde de Sant Cugat del Vallès (23.III.02)

FOTOGRAFIA: L'alcalde Lluís Recoder amb el presentador del Col·loqui, Mn. Antoni Carol
· Col·loqui amb el Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, President de la Generalitat de Catalunya (14.II.01)

FOTOGRAFIA: L'Ignasi Cabanas lliurant al President Pujol un exemplar d'una de les publicacions de la Sala Rusiñol


PUBLICACIONS de la Sala Rusiñol...

· "Miquel Cabanas: 10 Anys de Pintura" (ZENEIDA SARDÀ i FRANCESC GALÍ).

· Col·lecció "Temporada..." (en 10 volums des de 1988 a 1999, per FRANCESC GALÍ).

· Col·lecció "Homenatges Rusiñol":
     - Vol. I: "Miquel Cabanas" (per FRANCESC GALÍ, 1991).
     - Vol. II: "Amadeu Casals" ( per FRANCESC GALÍ, 1993).

· Col·lecció "Pintors" (Vol. I, per JOSEP M. CADENA, FRANCESC GALÍ & JOAN IRIARTE, 2000).

· Col·lecció "Miniatures Rusiñol":
     - "Manuel Capdevila. L'esperit de Pasqua i la Pintura" (per FRANCESC GALÍ, 2002).