BAQUÉS

JOSEP BAQU?S I LA SEVA SEMPRE MANERA JOVE D?ACTUAR per Josep M.Cadena

Barroc i surrealista, imaginatiu i cl?ssic, respectu?s al m?xim amb les formes, per? a la vegada trangressor amb elles per a fer combinacions en qu? les pesantors es combinen amb la lleugeresa, Josep Baqu?s ?s un pintor que d?na for?a a la ironia per mitj? de la contraposici? de les imatges. I encara que ens capta per aquestes, la veritable for?a de perman?ncia de la seva obra es troba en el que ens explica amb elles.

Jo crec que se les sap totes i que amb la seva habilitat expositiva pot fer molt diverses coses. Si volgu?s, podria encabir-se en els m?s contraposats estils i triomfar alhora en la pr?ctica de tots ells. Per? t? una honestetat creativa que li impedeix trencar amb les pr?pies normes, que per elles mateixes ja s?n prou transgressores, doncs ha aconseguit portar a la veritable pintura tot el que va saber demostrar com dissenyador gr?fic que amb sorprenents dibuixos en els que licuava la mat?ria, donava consist?ncia de carn i ossos a un seguit de figures.

Quan veig els cavalls amb potes de cigonya, aix? com cer?miques i soperes que pertanyen a la mat?ria feta somni, sempre penso que les idees es troben per sobre de les realitats de les que provenen. I crec que Baqu?s sap molt b? que sense els sentits no hi ha pensament que s?aguanti, per? que ha trobat la manera de qu? veiem la realitat per les seves virtuts trascendents i no pas pel que la mateixa significa com element aprofitable en relaci? amb el que s?n les nostres necessitats marcades pel dia a dia. Ell sempre va m?s enll? i de la riquesa de les formes passa a la den?ncia de la pobresa en els sentiments, aix? com del goig del que ?s agradable ens ajuda a passar, per a qu? hi pensem, a la tristesa per les mancances que cont?nuament ens pressionen.

Jo crec que l?obra de Josep Baqu?s t? una lectura m?s fonda de la que habitualment s?ha fet d?ella. El pintor ?s un personatge que pensa i que no d?na cap pinzellada sense saber que, dins de les llums i les ombres de cada obra hi ha una ra? de viure d?acord amb una voluntat trascendental. De la mateixa manera que casdacun de nosaltres ha de quedar pel que pensa i fa de veritat, la seva obra art?stica persegueix una sortida cap a la perman?ncia en relaci? amb les futures generacions. Per aix? t? la gran virtut de mantenir-se jove ?deixo de banda les edats, que aqu? no tenen res a fer- en el pensament i en l?acci? pict?rica.

Veure l'OBRA del pintor