SABRINA SAMPERE
Entre la realitat i el somni
Del 7 al 26 de Setembre (2007)
Veure el CURRÍCULUM del pintor(a)
1. FONS LINEAL COLORS I
SABRINA SAMPERE
oli/tela
130x24 cm.


2. SÈRIE PALMERES VERMELL
SABRINA SAMPERE
mixta/tela
61x61 cm.


3. CONTRALLUM
SABRINA SAMPERE
mixta/fusta
61x61 cm.


4. SILLÓ TARONJA I PALMERA
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
61x61cm.


5. 1,2,3,4 i 5
SABRINA SAMPERE
oli/tela
80x80 cm.


6. APUNT PALMA I
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
30x50 cm.


7. A LA PLATJA
SABRINA SAMPERE
oli/tela
80x80 cm.


8. APUNT PALMA II
SABRINA SAMPERE
oli/tela
80x80 cm.


9. PLATJA
SABRINA SAMPERE
oli/tela
100x200 cm.


10. APUNT PALMA III
SABRINA SAMPERE
oli/tela
80x80 cm.


11. APUNT PALMA IV
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
30x50 cm.


12. CAMP
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
30x60,5 cm.


13 a. TORNADO
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
122x122 cm.


13 b. TORNADO
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
122x122 cm.


14. PILES DE PLATS I SILLONS
SABRINA SAMPERE
oli/tela
50x130 cm.


15. LE PALMIER SUR UN FONS DE LIGNES DE COLOEURS
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
84x21 cm.


16. LA BUTACA DEL SR. MARLASCA
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
84x21 cm.


17. PALMERA GRIS
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
84x21 cm.


18. PALMIER DORÉ
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
84x21 cm.


19. FREAKI 3. MALLORCA
SABRINA SAMPERE
oli/tela
80x120 cm.


20. INTERPRETACIÓ DE TORROELLA
SABRINA SAMPERE
oli/tela
80x120 cm.


21. EL BOTELLÓN
SABRINA SAMPERE
oli/tela
100x100 cm.


22. NOW
SABRINA SAMPERE
oli/tela
100x100 cm.


23. TRAJECTE A L'ETERNITAT
SABRINA SAMPERE
tècnica mixta/tela
100x100 cm.


24. FONS LINEAL COLORS II
SABRINA SAMPERE
oli/tela
130x24 cm.


25. DIVER
SABRINA SAMPERE
oli/tela
100x100 cm


26. GIRONA. BARRI VELL
SABRINA SAMPERE
oli/tela
100x100 cm


27. FENT EL SALT
SABRINA SAMPERE
oli/tela
130x162cm


28. CREIXEMENT III. SÈRIE FIGUERES DE MORO
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
42x42 cm.


29. CREIXEMENT V. SÈRIE FIGUERES DE MORO
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
42x42 cm.


30. CREIXEMENT IV. SÈRIE FIGUERES DE MORO
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
42x42 cm.


31. CREIXEMENT I. SÈRIE FIGUERES DE MORO
SABRINA SAMPERE
oli/tela
100x100 cm


32. CREIXEMENT II. SÈRIE FIGUERES DE MORO
SABRINA SAMPERE
oli/tela
100x100 cm


33. DUES PALMERES I HORITZÓ
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x84 cm.


34A. PALMERA TRONC I SILLÓ
SABRINA SAMPERE
oli/tela
130x80 cm.


34B. PALMERA TRONC I SILLÓ
SABRINA SAMPERE
oli/tela
130x80 cm.


35. INSPIRACIÓ A MALLORCA I
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
42x42 cm.


36. INSPIRACIÓ A MALLORCA II
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
42x42 cm.


37. SÈRIE FIGUERES DE MORO
SABRINA SAMPERE
oli/tela
73x92 cm.


38. SÈRIE OBRA OBERTA. A
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
42x21 cm.


39. SÈRIE OBRA OBERTA. B
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x42 cm.


40. SÈRIE OBRA OBERTA. C
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
42x21 cm.


41. SÈRIE OBRA OBERTA. D
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x42 cm.


42. SÈRIE OBRA OBERTA. E
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
42x21 cm.


43. SÈRIE OBRA OBERTA. F
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x21 cm.


44. SÈRIE OBRA OBERTA. G
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x21 cm.


45. SÈRIE OBRA OBERTA. H
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x42 cm.


46. SÈRIE OBRA OBERTA. K
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x42 cm.


47. SÈRIE OBRA OBERTA. L
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
42x21 cm.


48. SÈRIE OBRA OBERTA. M
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
42x21 cm.


49. SÈRIE OBRA OBERTA. N
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x42 cm.


50. SÈRIE OBRA OBERTA. O
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x42 cm.


51. ROUGE. SÈRIE OBRA OBERTA
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
42x42 cm.


52. SÈRIE OBRA OBERTA
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x21 cm.


53. ET VE DE GUST UN DESCANS? SÈRIE OBRA OBERTA
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x42 cm.


54. CREUAMENT. SÈRIE OBRA OBERTA
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x42 cm.


55. PALMIER. PEÇA OBRA OBERTA
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
84x21 cm.


56. CAPITELL. SÈRIE OBRA OBERTA
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x21 cm.


57. TRONC DEL CAPITELL. SÈRIE OBRA OBERTA
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
42x21 cm.


58. ABSTRACCIÓ DEL CEL. SÈRIE OBRA OBERTA
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x21 cm.


59. ABSTRACCIÓ DEL PAISATGE. SÈRIE OBRA OBERTA
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x21 cm.


60. SILLÓ DE TARDA. SÈRIE OBRA OBERTA
SABRINA SAMPERE
oli/fusta
21x42 cm.


Veure el CURRÍCULUM del pintor(a)