Slide Exposició
col·lectiva
Una selecció d'obres per aquest estiu
AGUSTÍN RIO - MANUEL BLESA - BUSOM - CRUAÑAS - FIDEL BOFILL - AMAGAT - J.CURÓS - J. MOSCARDÓ - M. CASAS - JAUME MARINÉ - MONTSERRAT MASDEU - PASCUAL BUENO - POCH ROMEU - M.D.RAICH - J.SANAGUSTÍN- SARQUELLA - RAMON VILANOVA Accedir-hi 10 juny – 31 juliol