Slide Josep M. Solà Contrallums Disposa d’una potent i ben modulada veu plàstica, en la que els colors i les formes assoleixen la perdurabilitat de la bellesa. Accedir-hi 3 – 29 setembre 2020