JOSEP M. SOLÀ

“Contrallums”

Del 3 al 29 de setembre de 2020