CASADEMONT -LE VIEUX-Centenari 1923-2023

16 MARÇ – 11 ABRIL 2023

1. L’ESPILL DE LA MAR…

Oli/tela, 65×81 cm

2. LA MAR BLAVA I ELS PINS XERÓS…

Oli/tela, 65×81 cm

3. LES MUNTANYES ES POSEN DE PUNTETES…

Oli/tela, 65×81 cm

4. OH! ELS PETITS CAMINS…

Oli/tela, 73×60 cm

5. DAMUNT LA MAR ESTESA, INFINITA…

Oli/tela, 60×73 cm

6. ESCLATEN ELS AMETLLERS…

Oli/tela, 54×65 cm

7.  PRESOS EN LA GAMBINA, L’ARTÓ, LA XARXA…

Oli/tela, 54×65 cm

8.  EL GOLF DE ROSES, EVAPORANT ELS BLAUS…

Oli/tela, 65×81 cm

9. SÓC LLIURE SOBRE LA MAR…

Oli/tela, 65×81 cm

10. CADAQUÉS, OLIVERS…

Oli/tela, 100×100 cm

11. L’ESCUMA FLOREIX DEIXANT CORONADA…

Oli/tela, 61×50 cm

12. AL PORT DE LA SELVA, DARREU ES DESTRIA…

Oli/tela, 65×81 cm

13. COPA GLAUCA, FULLES LLISES

Oli/tela, 55×46 cm

14.  ELS CAMINS, SEMPRE ELS CAMINS…

Oli/tela, 61×50 cm

15. ELS NÚVOLS, A RAMATS…

Oli/tela, 61×50 cm

16.  LLANER GRAN, LLANER PETIT

Oli/tela, 54×65 cm

17.  LA LLUM ES FON EN LA MAR…

Oli/tela, 61×50 cm

18.  LA MAR S’ESMOLA LES DENTS…

Oli/tela, 46×55 cm

19.  DIU LA PRIMAVERA: ABRAÇO A TOTS …

Oli/tela, 73×92 cm

20. CIUTAT DE MALLORCA

Oli/tela, 50×61 cm

21.  OLIVERES I LA MAR

Oli/tela, 50×100 cm

22. L’EMPORDANET

Oli/tela, 61×50 cm

23. ANDRAITX

Oli/tela, 46×38 cm

24.  MUNTANYES DE LLANÇÀ

Oli/tela, 27×35 cm