RUIZ ORTEGA

L’aire d’un instant

20 FEBRER – 11 MARÇ 2009

1. EL SOMNI DE LA MATÈRIA

Oli/taula amb preparació al tremp, 61×81 cm

2. MIRADA DES DEL SUD

Oli/taula amb preparació al tremp, 38×80 cm

3. PRESTATGES DE PORCELLANA

Oli/taula amb preparació al estuc, 133×40 cm

4. SAFATA. COMPANYIA D’ÍNDIES I

Oli/taula, 38×58 cm

5. SAFATA. COMPANYIA D´ÍNDIES II

Oli/taula, 38×58 cm

6. SAFATA. COMPANYIA D’ÍNDIES III

Oli/taula, 38×58 cm

7.  SAFATA. COMPANYIA D’ÍNDIES IV

Oli/taula, 38×58 cm

8.  SAFATA. COMPANYIA D’ÍNDIES V

Oli/taula, 32×48 cm

9. PAISATGE DEL SUD III

Oli/taula,  28×54 cm

10. PAISATGE DEL SUD IV

Oli/taula,  54×28 cm

11. PAISATGE DEL SUD I

Oli/taula,  54×28 cm

12. DES DE L’ESTUDI D’ANDREA

Oli/paper, 21×32 cm

13. PLUJA A ROMA

Oli/paper,  25,5×31 cm

14. DES DEL MEU ESTUDI DE BARCELONA

Oli/paper 21×28 cm

15. ESGLÉSIA DEL PI

Oli/paper,  21×28 cm

16.  INSTANT A VENÈCIA

Oli/tela de lli,  27×37 cm

17.  FAÇANA DE VENÈCIA I

Oli/tela de lli,  20×38 cm

18. EL GRAN CANAL. VENÈCIA

Oli/paper,  29×46 cm

19. VENÈCIA 2

Oli/paper,  27×44 cm

20. VENÈCIA 3

Oli/tela de lli,  28×47 cm

21.  VENÈCIA. BARRI JUEU

Oli/tela de lli, 44×53 cm

22. FAÇANA DE VENÈCIA II

Oli/paper, 38×70 cm

23. VENÈCIA. LLUM DE TARDA

Oli/tela de lli,  28×55 cm

24.  ÚLTIMA TARDA A VENÈCIA

Oli/tela de lli,  44×52 cm

25. ESGLÉSIA DEL PI DES DEL MEU ESTUDI

Oli/paper, 28×21 cm

26. PLATS

Oli/taula,  61×80 cm

27. GERANI HOSPITAL

Oli/taula, 38×59 cm

28. TETERA XINESA TARONJA

Oli/taula,  33×35 cm

29. TETERA VERDA

Oli/taula,  33×35 cm

30. TASSA BLAVA DE GESSAMINS

Oli/taula,  35×22 cm

31. PAISATGE DEL SUD II

Oli/taula,  30×45 cm

32. PAISATGE DEL SUD V

Oli/taula,  28×59 cm

33. COPA DE GESSAMINS

Oli/taula,  38×27 cm

34. FRESC PORCELLANES

Oli/taula, 45×30 cm

35. PAISATGES RESTES BLANQUINOSES

Oli/taula,  28×54 cm

36. NÚVOLS SOBRE ELS CAMPS DE JEREZ

Oli/taula, 34×85 cm

37. VINYES DEL SUD

Oli/taula,  38×81 cm

38. GESSAMINS AMB CLAVELLINES

Oli/taula, 28×83 cm

39. PARC DE LA FIRA

Oli/taula  37×58 cm

40. PAISATGE PANORÀMIC DEL CAMP

Oli/taula,  29×40 cm

41. DUES TETERES, TARONJA I BLAVA

Oli/taula,  40×54 cm

42. PAISATGE CASA AMB PALMERA

Oli/taula,  46×60 cm

43. CORBA DEL GUADALQUIVIR A SANLUCAR

Oli/taula,  27×61 cm

44. PAISATGE. CARTUJA DE JEREZ

Oli/taula,  28×54 cm

45. QUADERN DE VENÈCIA I

Oli/taula,  30×40 cm

46. QUADERN DE VENÈCIA II

Oli/taula,  30×40 cm

47. QUADERN DE VENÈCIA III

Oli/taula,  40×30 cm

48. QUADERN DE VENÈCIA IV

Oli/taula,  40×30 cm