Em varen encantar les imatges de Nova York de l’Ulpiano Carrasco, no vaig poder passar per la exposició, digueume si us plau el preu d’aquests quadres.
Gracias
Mercè Locutura