Em varen encantar els quadres d’aquest pintor, vuldria tenir idea dels preus, sobretot els de Nova York
Gracies
Mercè Locutura